Återbesök efter GBP

- 17 kg blev resultatet efter sjukhusets invägning. Kan vara 16 också men de hävdade 17. -17 kg sen jag startade med flytande inför op. Jag följer kvinnors ungefärliga minskning. Karlar minskar tydligen mer i början och vi tar lite längre tid på oss. 
Jag hade inga särskilda funderingar mer än lite om den livslånga medicineringen + svårigheterna jag har att få i mig tillräckligt med vatten. Nu är det årskoll nästa gång. Tro hur mycket jag lyckats gå ner tills dess?!

RSS 2.0